Look at testimonies!

licon testimonials

“Chúng tôi chuyên kinh doanh hạt nhựa nhập khẩu với số lượng lớn. Chính vì thị trường tiêu thụ liên tục khiến chúng tôi nghĩ đến giải pháp thuê kho bãi để trữ hàng hóa được nhiều và tiện lợi hơn. ITATRANS luôn là nơi chúng tôi yên tâm để hàng nhiều nhất. Giá cả ở đây nhìn chung không quá cao, dịch vụ rất tốt.”

- Mr. Khang (Vinh Nong Ltd.) -

"DOMESTIC WAREHOUSE"


Along with bonded warehouse system, we also owns and provide more than 12,000 square meters of non-bonded warehouse in the centre of Tan Tao Industrial Park.

We have the advantage of location, from which many customers from Ho Chi Minh City can reach the South-West of Vietnam or Binh Duong and Dong Nai conveniently. 

For facility, we also get our warehouses built with heat-insulting, moisture-proof and equipped with high-quality Automatic fire Safety System. For the surrounding of warehouse, we have surveillance system to prevent from steal.

Warehouse 3